Večernjakova Blogosfera

Svakom porodu, pa tako i Ilirskom Narodnom, prethode dvije neophodne radnje. One su: brijanje i klistir. Zato ćemo i mi u ovom finom blogu dio članaka posvetiti brijanju a dio klistiranju narodne misli ne bi li, u dogledno vrijeme, stvorili preduvjete za eventualni porod. A preporod? Budući natura non facit saltus hajdemo i mi tek malo, pomalo sa očekivanjima o progresu narodne misli u nas Ilira.

Pogledajte sve postove